Home
Trainingen
Cursussen
Vertalingen
Profiel
Route
Contact

Effectieve Schriftelijke Communicatie
Nederlands/Engels
MaBy verzorgt een- en meerdaagse trainingen gericht op verbetering van schriftelijke communicatievaardigheden. Deze trainingen kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels worden gegeven.
 
Aan de hand van een eigen inbreng van de cursisten worden richtlijnen voor effectieve schriftelijke communicatie besproken. Deze reflecties over de ‘kunst van het schrijven’ worden uitgewerkt in methodische richtlijnen en praktische tips. Daarbij gaat het niet alleen om het schrijven van rapporten en notities, maar ook van e-mails en ouderwetse brieven (en het maken van presentaties in PowerPoint).
Tijdens de training leren cursisten hoe zij hun ‘verhaal’ inhoudelijk helder kunnen structureren en (op papier of digitaal) vorm kunnen geven. Cursisten leren ook hoe zij de voetangels en klemmen van schriftelijke communicatie (de no-no’s) kunnen vermijden.
Schriftelijke communicatie is een essentieel onderdeel van alle bedrijfsinterne en -externe communicatie. Onze eendaagse training is een compacte cursus, waarin van de deelnemers zelf een eigen inbreng wordt verwacht (een tekst die zij voor of namens hun organisatie zelf hebben opgesteld). In het meerdaagse aanbod worden de cursisten gedurende een bepaalde periode individueel gecoached bij het schrijven van teksten.
De trainingsvraag wordt samen met de opdrachtgevers uitgewerkt. U ontvangt een gespecificeerde offerte met een uitgewerkt trainingstraject dat afgestemd is op het niveau en de specifieke leerbehoeften van de deelnemers.
De kosten van de training zijn afhankelijk van aantal deelnemers, lokatie en duur. Een eendaagse training voor 10 personen kunnen wij (afgezien van gewenste lokatiekosten en voorzieningen) al voor € 1250 (excl. BTW) realiseren.


Home | Trainingen | Vertalingen | Profiel | Route | Contact